VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds steunt initiatieven die bijdragen aan een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding: ondernemingen die zich inzetten voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving en kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken.

vriendenloterijfonds.doen.nl