Vacature: bestuurslid / penningmeester

In verband met het bereiken van de maximale bestuurstermijn zijn we op korte termijn op zoek naar een bestuurslid /penningmeester.

De beoogde bestuurder/penningmeester heeft de volgende kwaliteiten

  • Heeft affiniteit met crafts, kunst, design (erfgoed en innovatie);
  • Heeft een inzicht in financiële processen en weet te adviseren op het gebied van financiering, risicomanagement, administratie, liquiditeitsbeheer;
  • Is cultureel betrokken, ondernemend en heeft ervaring in bestuurswerk;
  • Kan als klankbord voor de directie en andere bestuursleden fungeren;
  • Heeft bij voorkeur een netwerk op het gebied van subsidies, fondsen(werving) en (private) partnerships en is bereid dit netwerk en kennis te delen;
  • Weet een goed evenwicht te vinden tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;
  • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;

Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld een keer per kwartaal plaats in het midden van het land (Utrecht). Een positie in het bestuur is onbezoldigd. We streven naar een divers bestuur voor wat betreft achtergrond, leeftijd en gender.

Crafts Council Nederland volgt de codes Cultural Governance, Diversiteit & Inclusie en Fair Practice.

Intersesse? Stuur je motivatie en CV vóór 2 maart 2020 naar info@craftscouncil.nl, t.a.v. het bestuur van Crafts Council Nederland.