Vacature: Algemeen Bestuurslid en Secretaris

We zoeken naast onze twee senior bestuurders twee jonge, energieke nieuwe bestuursleden: algemeen bestuurslid en secretaris.

We willen jonge mensen graag de gelegenheid bieden om ervaring op te doen in bestuurswerk.

Heb je affiniteit met crafts, kunst, design (erfgoed en innovatie), ben je geïnteresseerd om de sector verder brengen en heb je daar ideeën over? bel of mail ons voor 1 november 2023: info@craftscouncil.nl / 06-38257783 (Marion Poortvliet)

Goed om te weten: we streven naar een divers bestuur voor wat betreft achtergrond, leeftijd en gender. De bestuursvergaderingen vinden gemiddeld één keer per kwartaal plaats in Utrecht. Een positie in het bestuur is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed.

Stichting Crafts Council Nederland

Stichting Crafts Council Nederland (2012) is het platform voor het creatieve ambacht en is sinds haar oprichting de initiator van een grote en groeiende community van ambachtsmensen, maker-designers, musea, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Als kwartiermaker hebben we tal van voorbeeldprojecten opgezet, om de community op te bouwen en zichtbaar te maken, om betekenis te genereren, om te innoveren vanuit erfgoed en om met elkaar richting te geven aan een nieuwe toekomst voor de crafts. Crafts Council Nederland werkt zowel nationaal als internationaal en we zijn vertegenwoordigd in het bestuur van World Crafts Council-Europa.

Via strategisch gerichte activiteiten willen we een versnelling tot stand te brengen in en een bijdragen everen aan een duurzame en innovatieve ambachtencultuur ten behoeve van maatschappelijke, culturele en economische doeleinden. Dit doen wij door:

  1. Community building en ondersteunen van makers
  2. Educatie, hoogwaardige kennisdeling voor tal van ambachtelijke technieken voor kinderen, jongeren, volwassenen en professionals
  3. Onderzoek en innovatie, om bij te dragen aan actuele vraagstukken
  4. Presentatie, om makers en de sector zichtbaar te maken, nationaal en internationaal

craftscouncil.nl
@craftscouncilnederland 

Foto: HOW&WOW DDW door Theodoor Adriaans | werk: Scheltens & Abbenes x EE Exclusives