The Linen Project

Het lijkt vreemd dat een kunstacademie zich bezighoudt met landbouw en een Landbouwuniversiteit met mode. Toch gebeurt het! Samen met ArtEZ Master Fashion Design initieerde Crafts Council Nederland The Linen Project.

Het produceren van duurzame mode

Binnen The Linen Project wordt onderzocht of het mogelijk is om in Nederland op een duurzame manier de lokale productie van vlas, linnen en (linnen)producten nieuw leven in te blazen. Zo langzamerhand is het wel bekend dat de mode-industrie rigoureus moet veranderen. De huidige marktwerking is vrijwel volledig gericht op economische groei en financieel gewin; producten worden daarbij steeds goedkoper geproduceerd, slechter van kwaliteit en volledig inwisselbaar. Deze realiteit lijkt niet meer te stoppen maar daardoor zijn we de connectie met de oorsprong van de producten die we dagelijks gebruiken én met onszelf kwijtgeraakt.

We zien echter ook een tegenbeweging. (Jonge) Mensen hebben een groeiende belangstelling om verbinding te zoeken met de productieprocessen die ten grondslag liggen aan de producten die ze dagelijks gebruiken en consumeren. De laatste jaren is er een toenemende interesse in kleinschalige, lokale productie, zelfgemaakt, ambachtelijk, traceerbaar, eerlijk, circulair, duurzaam om maar een paar kwaliteiten te noemen.

the linen project vlas oogst 2019 door Rob Velker

Biodiversiteit & het vertellen van nieuwe verhalen

Vlas is een gewas dat van oudsher in Nederland verbouwd wordt. Het linnen van de Lage Landen was zeer gewild omdat het kwalitatief tot het beste van de wereld behoorde. Een goed gevulde linnenkast vertegenwoordigde lange tijd een enorm kapitaal. Met The Linen Project willen we nieuwe economische, sociale en culturele ecosystemen ontwikkelen en het vitale belang van biodiversiteit aantonen. Vlas is een zogenaamd wisselteeltgewas, het kan een keer per zeven jaar verbouwd worden op hetzelfde stuk land.

We vertellen nieuwe verhalen over landbouw, geschiedenis, erfgoed, (landschaps-) architectuur, mode, voedsel, ambacht, design, hedendaagse kunst, economie en innovatieve bedrijfsvoering. Want de wereld verandert. We zijn meer dan ooit digitaal met elkaar verbonden, maar hoe en waar zijn we geworteld? Hoe kunnen we ons opnieuw verbinden met diepe menselijke waarden en met eeuwenoude kennis en kunde? The Linen Project onderzoekt en activeert de economische levensvatbaarheid van de vlasteelt, vlasverwerking en kleinschalige linnenproductie in Nederland.

Crafts Council Nederland werkt samen met o.a. ArtEZ Master Fashion Design en Openluchtmuseum Arnhem aan het vernieuwen van de mode industrie. Door te beginnen bij de aarde, het oogsten van vlas. | Foto: Openluchtmuseum Arnhem

Connectie tussen mens en natuur

Er is een zeer urgente uitdaging; de mensen in Nederland die hun kennis en kunde van het verbouwen van vlas en vlasverwerking kunnen overdragen, sterven uit. We vinden het belangrijk dat jonge mensen betrokken zijn, niet alleen designers maar juist ook jongeren die kiezen voor het boerenbedrijf of voor een bestaan als ambachtsman/vrouw. Er wordt samengewerkt door mensen met een diversiteit aan achtergronden. We definiëren design dan ook niet langer alleen als een product maar als een van de processen in een groter geheel van elkaar aanvullende en versterkende activiteiten.

The Linen Project activeert ‘oude’ kennis, vaardigheden en betekenissen die met vlas- en linnenproductie samenhangen. Hierop worden nieuwe technologieën, nieuwe verbindingen en toepassingsmogelijkheden toegepast, zodat toekomstige productie gebaseerd is en voortbouwt op een herstelde connectie met de mens en natuur.

Andere samenwerkingspartners zijn o.a.: Nederlands Openluchtmuseum, WUR, Avans Hogeschool, Hochschule Niederrhein, de boerderijen De Lingehof en De Horsterhof.

Wil je op de hoogte blijven van The Linen Project? Volg Crafts Council Nederland en The Linen Project op Instagram.