Tesselschade-Arbeid Adelt

Tesselschade-Arbeid Adelt is de eerste vrouwenvereniging van Nederland. TAA stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven. Dit doet TAA door: vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen een vak- of beroepsopleiding te volgen; vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte artikelen die door TAA zonder winstoogmerk en voor haar risico verkocht worden; giften te verstrekken aan (oud-)handwerksters indien zij die extra ondersteuning behoeven. TAA stelt zich voorts ten doel te bevorderen dat handwerktechnieken worden bewaard.

www.tesselschade-arbeidadelt.nl