Stimuleringsfonds creatieve industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers.
In 2013 is het Stimuleringsfonds van start gegaan als een nieuw type cultuurfonds dat opereert op het snijvlak van cultuur, economie en maatschappij, met een nieuw werkterrein: de creatieve industrie. Hierin zijn de toegepaste kunsten ondergebracht, e-cultuur en gaming, productontwerp, grafisch ontwerp en mode, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma’s en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur.

www.stimuleringsfonds.nl