Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (opgericht in 2012) draagt bij aan de ontwikkeling van ambacht en de creatieve ambachtscultuur.

Het is onze diepste overtuiging dat voor noodzakelijke transities in de samenleving niet alleen de beste hersenen nodig zijn, maar ook de beste handen. Denken en doen moeten samen optrekken. Want juist makers kunnen opgaven anders analyseren, duiden en verbeelden. Uit ‘het doen’ komen andere oplossingen voort dan uit ‘het denken’. Denken en doen; beide benaderingen vullen elkaar aan, hebben elkaar nodig en bieden samen perspectief op betere en hoogwaardige oplossingen. De passie die beide benaderingen in zich dragen geeft de kracht voor de verbinding tussen beide.

Wij zien het als onze opdracht om makers en hun aanpak en kennis in positie te brengen door hen te verbinden aan partijen binnen het perspectief van maatschappelijk urgente thema’s. Daarmee bieden we makers individueel de kans om zich verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de actuele vragen van de samenleving. In collectieve zin streeft CCNL er naar de kwaliteit en het belang van de sector op een hoger plan te tillen.

CCNL focust zich op vijf doelstellingen:

  1. Makers ondersteunen zodat zij hun maaktalenten en competenties kunnen ontwikkelen; er zijn geen andere organisaties die dit structureel en op professioneel niveau bieden.
  2. Ambachtelijke kennis en vaardigheden in kaart brengen, behouden en doorgeven, om te voorkomen dat zij verloren gaan. Met de gebruikelijke onderwijs- en beroepspraktijk is dat het geval.
  3. Onderzoek en innovatie mogelijk maken, om de vooruitgang in de sector te stimuleren.
  4. Een podium bieden zodat het domein zichtbaar wordt, en een groot publiek er kennis mee kan maken.
  5. Stimuleren van ambachten in andere sectoren, om te ‘verbreden’; dat is nodig om het craftsdomein een solide basis te geven.

Team

Marion Poortvliet (founder)
Willemien Ippel (co-founder)
Guusje Heesakkers (communicatie en projectmanager)

Daarnaast werken we met een pool professionals, zoals Daniël Maarleveld voor grafische vormgeving.

 

codes_cc

Crafts Council Nederland onderschrijft de Code Culturele Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.