Pieter Matthijs Gijsbers

Pieter Matthijs Gijsbers (secretaris) is directeur van de Comenius Leergangen. Daarvoor was hij directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en directeur van Museumpark Orientalis te Heilig Landstichting.

Hij zit in het bestuur van Crafts Council Nederland vanwege zijn expertise en bekendheid met de culturele waarden die de ambachten vertegenwoordigen.

www.comeniusleergang.nl