Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (opgericht in 2012) is het landelijk platform voor de ontwikkeling van het creatieve ambacht en de creatieve maakcultuur. In Nederland ontbrak het aan zo’n organisatie: de craftssector was niet georganiseerd, er was geen aanspreekpunt en er was een lacune in zichtbaarheid, kennis, educatie, infrastructuur en kwaliteitsbewaking.

Visie
CCNL draagt bij aan de herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in Nederland en voor het behoud van ambachtelijke technieken. De in eeuwen opgebouwde kennis is belangrijk voor de toekomst, zeker in deze tijd van digitalisering, robotisering, massaproductie, uniformiteit. Crafts staan voor ons voor kwaliteit, creativiteit, schoonheid, duurzaamheid, menselijke touch, identiteit, diversiteit, learning by making, kennis, wijsheid, innovatie en onafhankelijkheid.

Missie
Het is onze missie een stevig fundament te bouwen voor de craftssector, zowel voor makers als voor de sector, waarbij CCNL een vanzelfsprekende en permanente positie heeft in Nederland. Crafts Council Nederland is hiervoor de aanjager en katalysator en zorgt voor ondersteuning, presentatie, ontwikkeling en verbinding.

CCNL focust op vijf doelstellingen:

  1. Makers ondersteunen zodat zij hun maaktalenten en competenties kunnen ontwikkelen; er zijn geen andere organisaties die dit structureel en op professioneel niveau bieden.
  2. Ambachtelijke kennis en vaardigheden in kaart brengen, behouden en doorgeven, om te voorkomen dat zij verloren gaan. Met de gebruikelijke onderwijs- en beroepspraktijk is dat het geval.
  3. Onderzoek en innovatie mogelijk maken, om de vooruitgang in de sector te stimuleren.
  4. Een podium bieden zodat het domein zichtbaar wordt, en een groot publiek er kennis mee kan maken.
  5. Stimuleren van ambachten in andere sectoren, om te ‘verbreden’; dat is nodig om het craftsdomein een solide basis te geven.

Team
Marion Poortvliet (founder)
Willemien Ippel (co-founder)
Guusje Heesakkers (communicatie en projectmanager)

Daarnaast werken we met een pool professionals, zoals Daniël Maarleveld voor grafische vormgeving.

 

codes_cc

Crafts Council Nederland onderschrijft de Code Culturele Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.

Jaarverslagen

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016