Platform voor het hedendaagse ambacht

Crafts Council Nederland (CCNL) is sinds 2013 het overkoepelend platform voor het hedendaagse creatieve ambacht. Wereldwijd bestaan dergelijke organisaties al veel langer en zijn daarmee onder meer een verbindende schakel tussen de ambachtsman, onderwijs en de creatieve industrie. Stichting Crafts Council Nederland geeft voor Nederland vorm en inhoud aan de verbinding van ambachtelijk erfgoed en de nieuwe opkomende maakcultuur en -economie.

Creatieve ambachten en vakmanschap
Onder het creatieve ambacht verstaan we ambachtelijke technieken die een creatieve en creërende component in zich hebben en waarbij kunstzinnig talent en esthetisch gevoel komt kijken. Voorbeelden van creatief ambachtelijke technieken zijn weven, houtbewerken, leer bewerken, smeden, glasblazen, keramische technieken etc. Als je grote bekwaamheid in je vak hebt spreken we van vakmanschap.

Visie
De visie van Crafts Council Nederland is dat we voor een innovatieve en creatieve toekomst van de ambachten samen op moeten trekken om economische, maatschappelijke en culturele innovatie mogelijk te maken. Crafts Council Nederland heeft een fantastisch netwerk en ontwikkelt stimulerende projecten waarbij tal van mensen en organisaties (ambachtsmensen, musea, opleidingen, vakverenigingen, bedrijfsleven etc.) samenwerken om met elkaar de crafts future proof te maken.

Missie
Crafts Council Nederland bouwt als verbinder, conceptontwikkelaar en aanjager aan de infrastructuur die het ambachtelijk erfgoed met de opkomende maakcultuur en maakeconomie verbindt en verduurzaamt. Door het immaterieel erfgoed en de kennis en kunde van de creatieve ambachten te behouden en over te dragen, zorgen we voor een duurzaam eco-systeem met een specifiek Nederlands DNA. We dragen hiermee bij aan kwaliteit van leven, kwaliteit van werken en aan kwaliteit van producten.

Nieuwe maakeconomie
Creatief scheppend talent is een cruciale factor voor een innovatieve en concurrerende economie. De komende jaren zijn beslissend voor de positie van Nederland in het internationale krachtenveld. Concurrentiekracht wordt mede bepaald door de mate waarop er sprake is van creatieve antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen. Het behoud van kennis van creatieve ambachtelijke technieken kan daarin een cruciale rol spelen. Nederland heeft dit ambachtelijk erfgoed de afgelopen zestig jaar schromelijk verwaarloosd en het gevolg daarvan is nu zichtbaar: er is een scheiding ontstaan tussen generaties, zij die nog kennis van ambachtelijke technieken bezitten en zij die het willen leren; tussen high culture en low culture, tussen innovatie en vakkennis, tussen designers en makers.

Onderwijs
Het leren met de handen is grotendeels uit het onderwijs verdwenen. Productie is naar het buitenland verplaatst, daarmee is ook de praktische kennis van de ambachtelijke technieken en daarmee is ook een deel van ons erfgoed verdwenen. Er zijn nauwelijks meer echte vakopleidingen. Dat is niet zo gek, de beroepspraktijk is in transitie. De beroepspraktijk wordt meer hybride en er vinden cross-overs plaats qua producten en technieken. Specialisme lijkt zich meer op materiaal dan op product te gaan richten. Crafts Council Nederland neemt het voortouw om in dit nieuwe landschap crafteducatie vorm te geven.

Erfgoed
Erfgoed dient beschermd te worden, want zoals het bij Monumentzorg verwoord wordt: “de tastbare bewijzen van een rijk en divers verleden verdienen het om bewaard te blijven. Ze vertellen ons waar we vandaan komen, als boodschappers uit het verleden. Ze houden herinneringen levend, en geven reliëf aan ons beeld van wie wij tegenwoordig zijn”.
In het geval van ambachten gaat het om het immateriele erfgoed. Hoewel het ambacht vaak individueel beoefend wordt, zijn technieken al duizenden jaren in collectiviteit ontwikkeld. Het is het culturele kapitaal van de gemeenschap. Naast een economische en maatschappelijke waarde, vertegenwoordigen creatieve ambachten ook culturele en historische waarde.

Economische potentie
Het creatieve ambacht heeft grote economische potentie. Ambachtslieden werken niet alleen in opdracht, zij creëren. Ze zijn een bron van creativiteit en vormen een belangrijke schakel in de innovatieketen. Samenwerking tussen de uitmuntend opgeleide vakman en de designer is van essentieel belang, maar ook nieuwe en meer hybride vormen van craftsmanship gloren aan de horizon waarbij impact van productie voor leefomgeving en duurzaamheid een grote rol spelen.

DOEL EN ACTIVITEITEN
Het doel van Crafts Council Nederland is om het creatieve ambacht future proof te maken. Hiertoe werken we aan de volgende activiteiten:

1. Het in kaart brengen en het op de kaart zetten van excellente beoefenaars van ambachtelijke technieken: doorontwikkelen van de craftsmap en het ontwikkelen van een keurmerk
2. Ontwikkelen van een infrastructuur voor craft educatie zoals het Meet the Master programma
3. Ontwikkelen van een kennis infrastructuur voor de crafts
4. Promoten en presenteren van excellent craftsmanship: organiseren en deelnemen van/aan evenementen, zoals partnership met de Dutch Design Week
5. Internationale samenwerking en Nederlandse crafts presenteren en promoten in het buitenland, zoals lidmaatschap World Crafts council
6. Crafts Council Nederland, het platform voor het creatieve ambacht: ontmoetingsplaats voor creatief vakmanschap met een aantrekkelijke en actuele website met informatie, inspirerende voorbeelden en best practices.

De organisatie
Crafts Council Nederland is een initiatief van Marion Poortvliet.
De dagelijkse leiding en organisatie is in handen van Marion Poortvliet en Willemien Ippel. Crafts Council Nederland werkt daarnaast samen met een pool van professionals.

 

codes_cc

Crafts Council Nederland onderschrijft de Code Culturele Governance, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.