Open Oproep: onderzoek naar de economische impact van de ambachtssector in Europa

Binnen World Crafts Council Europe is via enquêtes onder alle WCCE-leden vastgesteld dat concrete en officiële statistieken over ambachten in de meeste landen niet beschikbaar zijn, laat staan op Europees niveau. Dit gebrek aan gegevens en informatie verhindert de totstandkoming van beleid dat het voortbestaan en het concurrentievermogen van de ambachtelijke sector bevordert. De sector heeft een groot potentieel voor economische groei en kan bijdragen tot het scheppen van banen, maar lijdt onder een gebrek aan vertegenwoordiging en ondersteuning. Om het te promoten, is het eerst nodig om de huidige situatie te begrijpen.

Daarom zal in het kader van het Crafting Europe project dat wordt gefinancierd door European Union’s Creative Europe programme, een studie worden uitgevoerd over de impact van de ambachtssector in Europa, om de omvang van de bijdrage van ambachten inzichtelijk te maken.

Deadline: 23 november.

Klik hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.