Nynke Koster

Het werk van Nynke Koster balanceert op de grens tussen design en autonome kunst. Haar werk gaat over herinneringen en ruimte die ze in een speciaal rubber giet. Ze maakt vormen op unieke plaatsen, structuren van gebouwen, interieurs en van lichamen. Ze neemt delen van deze plekken mee als haar 3D-herinneringen. Vanwege hier liefde voor vakmanschap is elk werk een uniek en persoonlijk object. Koster wil deze tastbare en immateriële overblijfselen uit het verleden doorgeven aan toekomstige generaties. Plaatsen uit het verleden kunnen ons een nieuw perspectief op de toekomst geven.
Elements of Time richt zich op architectonische fragmenten van tijd. Koster onderzoekt de decoraties in de architectuur door de eeuwen heen, stuk voor stuk, gebouw voor gebouw. Het is ruimte, tijd en plaats omgezet in zachte elementen.

nynkekoster.com