NEW CRAFTS

Met NEW CRAFTS onderzoeken we dit jaar de waarde van de digitale technieken met betrekking tot het handwerk en vice versa.

Het is een fascinerende tijd voor makers: traditionele ambachten en vaardigheden zijn weer in zwang, tegelijkertijd ontwikkelen nieuwe digitale technologieën zich in sneltreinvaart. De digitale en ambachtelijke maakdomeinen zijn enerzijds strikt gescheiden met eigen beeldtaal, ontwerp- en fabricagetechnieken. Anderzijds vervagen grenzen wanneer de domeinen elkaar ontmoeten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor artistieke, technische en maatschappelijke innovatie. De ontmoeting tussen digitale makers en ambachtelijke makers is nog niet zo vanzelfsprekend, terwijl juist op het snijvlak van fysieke en digitale technologie een onontgonnen terrein ligt.

‘We zien dat er tussen experts uit het ambachtelijke en digitale maakdomein nog weinig kennisuitwisseling is en dat om die reden mogelijkheden onbenut blijven. Als we de kloof overbruggen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor artistieke en technische innovatie en ook om bij te dragen aan duurzame doelen.’ – Studio PMS

Wat betekent digitale integratie voor de ambachtelijke beroepspraktijk voor artistieke, technische en maatschappelijke innovatie? Welke kennis moet de huidige (digitale) maker bezitten? Hoe verhoudt de digitale open source zich met eigenaarschap en authenticiteit van producten? Software goed in de vingers krijgen kost veel tijd, net zoals een traditioneel ambacht onder de knie krijgen. Zijn computer en robot ‘just another tool’ of vervangen ze het handwerk nu robots steeds sensitiever en intelligenter worden? Moeten we het concept crafts en craftsman updaten of moeten we vakmanschap zien als iets dat altijd in ontwikkeling is en dat met behulp van hightech tools centraal moet staan in de samenleving?

In een reeks samenhangende activiteiten initiëren we dialoog en kennisuitwisseling, stimuleren we experiment en onderzoek, we leggen processen, methodieken en resultaten vast en presenteren de uitkomst on- en offline. Verwacht lezingen, expertmeetings, Meet the Master masterclasses, een expositie en meer!

NEW CRAFTS wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds en The Creative Europe Programme of the European Union.

 

 

 

Beeld: Studio PMS / @studio_pmswww.studiopms.nl / info@studiopms.nl