NEW CRAFTS

Het is een fascinerende tijd voor makers: traditionele ambachten en vaardigheden zijn weer in zwang, tegelijkertijd ontwikkelen nieuwe digitale technologie├źn zich in sneltreinvaart. De digitale en ambachtelijke maakdomeinen zijn enerzijds strikt gescheiden met een eigen beeldtaal en afzonderlijke ontwerp- en fabricagetechnieken. Anderzijds vervagen grenzen wanneer de domeinen elkaar ontmoeten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor artistieke, technische en maatschappelijke innovatie.

De ontmoeting tussen digitale en ambachtelijke makers is echter nog niet zo vanzelfsprekend: de meeste makers zijn gespecialiseerd in een van beide disciplines en werken overwegend individueel. Binnen het stimuleringsprogramma New Crafts bracht Crafts Council Nederland deze verschillende ambachtelijke en digitale makers samen met als doel kennisuitwisseling, experiment en onderzoek te stimuleren.

In de samenwerking wordt zichtbaar hoe digitale technieken en handwerk elkaar voorwaarts stuwen. Daarbij blijkt kennis van traditionele ambachten keer op keer essentieel: om te beoordelen wat werkbaar is binnen de kaders van de fysieke wereld, en voor daadwerkelijke uitvoering. Duidelijk wordt dat niet alleen mensen richting geven aan het proces, maar dat ook materialen en machines actieve mede- en soms tegenspelers zijn.

Bekijk hier het online archief met o.a. NEW CRAFTS projecten, lezingen, exposities en meer.

NEW CRAFTS wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds en The Creative Europe Programme of the European Union.