Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor een handelsnatie als Nederland zijn goede internationale betrekkingen van levensbelang. Het ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt die betrekkingen, zowel vanuit het departement in Den Haag als via een netwerk van ruim 150 vertegenwoordigingen over de hele wereld. Zij vormen de ogen en oren van Nederland in het buitenland.

Nederland bouwt mee aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Zij zetten zich in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden en om de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen.

Buitenlandse Zaken geeft, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst en zorgt ervoor dat Nederland in de EU met één stem spreekt. Op al die terreinen is Buitenlandse Zaken wereldwijd thuis.

www.rijksoverheid.nl