Crafting Europe Manifest voor een Europese strategie voor de crafts

World Crafts Council Europe vertegenwoordigt de stem van miljoenen ambachtslieden, makers, maker-designers, studio’s en werkplaatsen in Europa. Het craftsdomein is rijk aan diversiteit en representeert honderden gespecialiseerde vakgebieden. Textiel, mode, keramiek, glas, metaal, sieraden en houtbewerking zijn bekend maar er zijn er nog veel meer unieke technieken die verbonden zijn met erfgoed, cultuur en traditie.

Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum heeft World Crafts Council Europe een onderzoek onder haar leden uitgevoerd om de uitdagingen voor de craftssector in kaart te brengen. De resultaten van de enquête vormen de basis voor de ontwikkeling van dit ‘Crafting Europe Manifest and Actieplan’, gepresenteerd ter gelegenheid van Révélations in het Grand Palais, Parijs op 23 mei 2019.

We roepen iedereen op dit Crafting Europe Manifest te ondertekenen om het voortbestaan en het doorontwikkelen van de crafts voor toekomstige generaties te waarborgen.

Het actieplan roept op tot:

· Erken de bijdrage die ambacht levert aan onze Europese samenleving, cultuur, economie en ons erfgoed.

· Prijs deze rijke creatieve sector die waarde hecht aan de menselijke connectie met de wereld om ons heen en die ons leidt naar duurzame ontwikkelingen in lokale economieën.

· Zorg voor passende ondersteuning en wetgeving om de sector in staat te stellen zich commercieel te ontwikkelen.

· Bouw aan de toekomst van de sector door middel van passende opleidingsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat vaardigheden worden overgedragen aan jongeren.

· Stimuleer innovatie om het voortbestaan van de crafts te waarborgen.

· Vergroot het bewustzijn over het belang van de sector door het Europese ambachtelijke erfgoed dat generaties lang is doorgegeven te promoten, te behouden en te beschermen.

Actieplan

1. Zorg voor een gedifferentieerde vertegenwoordiging van de craftssector door middel van Europese ondersteuningsprogramma’s Zorg ervoor dat de termen zoals ‘ambachtsman’, ‘maker’, ‘maker-designer’ allemaal worden vertegenwoordigd als onderdeel van de artistieke en creatieve industrie in het volgende Europese programma 2021 – 2027. Zorg in dit verband voor gelijkheid in toegang tot Europese overheidsmiddelen voor craft professionals en hun instellingen.

2. Steun maatregelen die de toegang tot markten en de mogelijkheid tot ondernemen vergroten Vergroot de toegang tot de mogelijkheid van professionele ontwikkeling voor craft professionals en zorg ervoor dat de reglementen passen bij de omvang van hun bedrijven.

3. Zorg voor overdracht van kennis en vaardigheden Werk samen met Europese craftsinstituten om specifieke trainingsondersteuning te ontwikkelen tussen masterprofessionals en leerlingen, bijvoorbeeld door nieuwe overdrachtsmodellen.

4. Onderzoek en bepaal de economische, educatieve, culturele en sociale waarde van crafts voor Europa Werk samen met Europese partners om een kader te ontwikkelen om de economische, educatieve, culturele en sociale waarde van crafts voor de Europese samenleving te meten.

5. Bevorder de erkenning en de bescherming van de craftssector door middel van wetgeving Werk zowel op Europees als nationaal niveau om wetgeving te ontwikkelen die bijdraagt aan het erkennen en beschermen van de Europese craftssector.

6. Organiseer een ‘European year of craft’ Ontwikkel mogelijkheden voor het organiseren van een ‘European year of craft’ tijdens het 2021-2027 EU-

programma, om zichtbaarheid van de sector te vergroten bij het publiek en om het bewustzijn te vergroten bij Europese beleidsmakers en instellingen.

Ondersteun hier het manifesto