Manifesto voor een Europese strategie voor ambacht

World Crafts Council Europe is de stem van miljoenen ambachtslieden, studio’s en werkplaatsen in Europa. Ambacht is rijk in diversiteit die honderden gespecialiseerde vakgebieden representeert. Gebieden als textiel, mode, keramiek, glas, metaal, sieraden en houtbewerking zijn ons wel bekend, maar er zijn er nog veel meer unieke gebieden die duidelijk verbonden zijn met erfgoed, lokaliteit, cultuur en traditie.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft World Crafts Council Europe een onderzoek onder haar leden uitgevoerd om de uitdagingen voor de ambachtssector te bepalen. De resultaten van de enquête vormen de basis voor de ontwikkeling van dit ‘Crafting Europe Manifesto and Action Plan’, gepresenteerd ter gelegenheid van Révélations in het Grand Palais, Parijs op 23 mei 2019.

We roepen iedereen op het Crafting Europe Manifesto te ondertekenen om het voortbestaan ​​en de ontwikkeling van crafts voor toekomstige generaties te waarborgen.

ACTIE PLAN

1. Zorg voor de vertegenwoordiging van de ambachtelijke sector in alle lagen dmv Europese steunprogramma’s
Zorg ervoor dat de termen ‘ambachtsman en maker’ gelijkelijk worden vertegenwoordigd als onderdeel van de artistieke en creatieve industrie in het volgende Europese programma 2021 – 2027. Zorgen voor gelijkheid van toegang tot Europese overheidsmiddelen voor ambachtelijke professionals en hun instellingen.

2. Steun maatregelen die de toegang tot markten en de mogelijkheid tot ondernemen verhogen voor ambachtelijke bedrijven
Zorg ervoor dat de reglementen geschikt zijn voor de omvang van ambachtelijke bedrijven en vergroot de toegang tot professionele ontwikkelingssteun voor ambachtelijke professionals.

3. Zorg voor overdracht van vaardigheden
Werk samen met Europese ambachtsinstellingen om specifieke trainingsondersteuning te ontwikkelen met nieuwe overdrachtsmodellen tussen craftsmeesters en studenten.

4. Onderzoek en bepaal de hoeveelheid van de economische, educatieve, culturele en sociale waarde van ambacht voor Europa
Werk samen met Europese partners om een kader te ontwikkelen om de economische, educatieve, culturele en sociale waarde van ambacht voor de Europese samenleving te meten.

5. Bevorder de erkenning en bescherming van de ambachtssector door middel van wetgeving
Werk op Europees en nationaal niveau om wetgeving te ontwikkelen om de toekomst van de Europese ambachtelijke sector te erkennen, te beschermen en te voorzien.

6. Host een Europees jaar van het ambacht
Voorstellen voor het organiseren van een “Europees jaar van het ambacht” tijdens het 2021-2027 EU-programma om het bewustzijn bij en de zichtbaarheid van de sector bij Europese beleidsmakers, instellingen en het publiek te vergroten.

Ondersteun hier het manifesto