Omvlochten Flessen

Maker Onbekend

Omvlochten flessen werden van oudsher gebruikt om glas te beschermen tijdens het reizen. Bij deze flessen zijn de oorspronkelijke wilgentenen vervangen door vrolijk gekleurd draad dat gebruikt werd in telefoonkabels.

Bruikleen: Gerard Huisman