Maken in het onderwijs op de HKU Onderwijsdag

Fan van de Student. Dat was de titel van de Onderwijsdag van de HKU op 9 januari 2019. De dag was gevuld met tal van inspirerende lezingen en workshops voor docenten en medewerkers van de HKU. Crafts Council Nederland was uitgenodigd om een sessie te verzorgen.

Maakkennis gaat verloren

Alhoewel je op een kunstacademie niet primair opgeleid wordt als uitvoerend maker of producent, is er wel technische kennis nodig om te weten hoe je als ontwerper ideeën kan maken en vormgeven. Sinds we in Nederland de productie naar lage lonenlanden hebben uitbesteed zijn we veel kennis van het maken verloren. En met de komst van de digitalisering werd in het kunstonderwijs steeds meer de nadruk op het conceptuele gelegd. Het Bauhaus model dat jarenlang als onderwijsmodel gefunctioneerd had, raakte op de achtergrond.

Crafts Council Nederland op bezoek bij de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Onderwijsdag 2019. Door te maken leer je allemaal belangrijke dingen. Maken is goed voor het onderwijs, zelfontwikkeling. Docenten zijn bezig met het weven van papier, zoals te zien is op Craftsklas. Al makend leren ze nieuwe dingen.

Maken in het onderwijs

Maar het tij is aan het keren. Het belang van maken en materialiteit staat weer in de belangstelling en in de werkplaatsen wordt weer nieuw leven geblazen. Dat is niet zo gek, als ontwerper kan je een fantastisch idee hebben maar als je geen kennis hebt van materiaal en techniek wordt het lastig. Er komt veel techniek kijken bij het maken. En elke beslissing en keuze tijdens het maakproces, en dat zijn er heel veel, dragen bij aan het uiteindelijke ontwerp. Daarbij komt nog dat elk materiaal zich anders gedraagt, het is altijd weerbarstig en dat dwingt tijdens het proces tot keuzes maken. Daarmee is het maakproces een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

Het maken van antwoorden

Docenten van allerlei disciplines sloten aan bij de maaksessie van Crafts Council Nederland. Uiteraard werd er niet alleen gesproken, juist door het maken doe je inzichten op en vind je antwoorden op allerlei kwesties. Vragen zoals wat is het belang van maken in het kunstonderwijs in deze tijd? Hoe integreren we het maken in het onderwijs? Welke technieken? Hoe verbind je digitaal en handmatig? Welke plaats krijgt het maken in het curriculum? Al makend werd inzicht verkregen in diverse scenario’s.