Keunstwurk

Keunstwurk stimuleert als culturele dienstverlener de Friese kunst en cultuur in brede zin. Als provinciale organisatie richten ze zich op amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in Friesland. Het werkveld beslaat beeldende kunst & design, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten.

Keunstwurk werkt voor een groot aantal doelgroepen: leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-instellingen met kunstopleidingen, (talentvolle) jongeren en volwassen, kunstenaars, vakdocenten, culturele- en maatschappelijke instellingen en overheden. Jaarlijks bereiken ze met al hun activiteiten ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen in de provincie.

www.keunstwurk.nl