Jaarverslag 2021

We zijn op dit moment aanbeland in een wereld waarin materialen de leefomgeving vervuilen, grondstoffen schaars worden en de aarde uitgeput raakt. Juist in dit tijdperk van globalisering, digitalisering en robotica is het van belang de unieke menselijke eigenschappen van maken centraal te stellen. Technieken en grondstoffen zijn de basis voor de crafts en beide staan onder druk. De activiteiten in 2021 waren dan ook gericht op het herijken van onze relatie met onze eigen maakvaardigheden, maaktechnieken en materialen. 

In vervolg op de Community of Practice Linnen, hebben we in 2021 de Community of Practice Basketry opgezet onder de naam BASK IT! (basketry noemen we ook wel mandenvlechten of 3D weven). Het doel is het opbouwen van een kennisreservoir waarmee de reikwijdte en artistieke mogelijkheid van basketry wordt verkend, uitgediept en toegepast. In de CoP brengen we makers, experts en belanghebbenden, zoals bedrijven, instituten, musea, opleidingen en participanten samen. We zijn een succesvolle samenwerking aangegaan met Adrianus Kundert, medeoprichter van Basketclub. Het jaarprogramma bestond uit lezingen, expertmeetings, masterclasses, een challenge en een expositie op de Dutch Design Week. 

Naast de activiteiten rondom het jaarthema hebben we diverse projecten uitgevoerd. In samenwerking met het Fries Museum organiseerden we De Borduurschool ter gelegenheid van de tentoonstelling Haute Bordure. Op Eko boerderij de Lingehof werd voor het vierde seizoen vlas verbouwd in het kader van The Linen Project. Begin december werd de website www.thelinenproject.online gelanceerd, dit fungeert als ons expertisecentrum. Van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvingen we ondersteuning voor een vooronderzoek naar de geschiedenis van de blauwdruk in Nederland en of daar nieuwe toepassingen voor te ontwikkelen zijn. Van september tot december liep de tweede editie van professionaliseringstraining Crafting Business. Het programma is speciaal ontwikkeld voor makers die meer willen leren over ondernemerschap en daarbij wel wat frisse input en praktische handvatten kunnen gebruiken. Ook realiseerden we de eerste serie van Craftsklas: een uniek maakprogramma bedoeld voor leerlingen en leerkrachten van het Primair Onderwijs. De eerste serie van zes ambachten, elk bestaande uit vijf lessen, draait om de ambachten rondom de voormalige Zuiderzee en is gerealiseerd in samenwerking met het Zuidezeemuseum.

Bekijk hier het jaarverslag 2021 van Crafts Council Nederland.