Instituut Gak

Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Instituut Gak geeft hieraan inhoud door enerzijds binnen de criteria spontane (praktische) aanvragen te honoreren. Anderzijds financiert de stichting wetenschappelijk onderzoek in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Verder financiert de stichting een aantal bijzondere leerstoelen op het terrein van sociale zekerheid aan Nederlandse universiteiten.

www.instituutgak.nl