Institut National des Métiers d’Art

Het Institut National des Métiers d’Art is een semi-overheidsinstelling die werkzaam is in de creatieve sector in Frankrijk. De rol van INMA is om te anticiperen op de toekomst van de sector door het creëren van voorwaarden die gunstig zijn voor de groei op lange termijn. INMA is het centrum voor het creatieve ambacht in Frankrijk, waar men terecht kan voor zowel voorlichting als onderzoek.

INMA is de initiatiefnemer van de European Artistic Crafts Days.

www.institut-metiersdart.org