Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die
actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren zijn er drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om de slagkracht te vergroten werkt het fonds samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

www.cultuurparticipatie.nl