Friesland College

Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC). Ze verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in Leeuwarden en Heerenveen. Elke afdeling is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Binnen het Friesland College worden meer dan 200 (beroeps)opleidingen aangeboden.

www.frieslandcollege.nl