Floor Nijdeken

#SUPEREGO
In een tijd waarin individualiteit en snelheid steeds belangrijker wordt, presenteert Floor Nijdeken #SUPEREGO. Een overdadige installatie van zelfportretten in diverse technieken, als vervolg op zijn sociale borduurinstallatie ‘Crossover Collective’, waarmee hij mensen middels borduren en traditie probeert te verbinden. Met #SUPEREGO breekt hij een lans voor de IK-cultuur, want ‘IK’ ben immers het allerbelangrijkst, toch…? Volgens Freud is ‘superego’ het aspect van persoonlijkheid met al onze geïnternaliseerde morele normen en idealen die we van ouders en de samenleving krijgen. Het superego biedt richtlijnen voor het maken van oordelen. Deze opvatting lijkt te zijn ingehaald door de actualiteit…

Ambacht als Medicijn
Nijdeken neemt zijn werk heel serieus, maar zichzelf niet zozeer. Op een luchtige manier probeert hij maatschappelijke ontwikkelingen te visualiseren en te agenderen. Met een vrolijke uitgesproken kleur- en vormentaal, uit hij tegelijkertijd zijn waardering en respect voor ambacht en vakmanschap; Ambacht als medicijn tegen de oprukkende individualisering, verschraling, leegheid en steeds vluchtigere maatschappij. 

floornijdeken.nl