Expertmeeting ‘Toekomst van het creatieve ambacht’

Het belang van een infrastructuur voor het creatieve ambacht is groot: voor de opkomende maakindustrie, voor het leren met de handen, voor overdracht en behoud van het erfgoed, voor innovaties. Om de ambachten future-proof te maken is het belangrijk dat alle partijen die hier een rol in hebben samen optrekken.

Crafts Council Nederland organiseerde op 18 september een expertmeeting bij het Ministerie van OCW als aanzet om te komen tot een commitment over rolverdeling en partnerschap. CCNL nodigde voor deze expertmeeting vertegenwoordigers uit van de domeinen economie, design, cultuur, onderwijs en erfgoed. Deze domeinen vormen de bouwstenen van een waardevolle toekomst voor de ambachten.

De volgende sprekers lichtten vanuit hun eigen domein de waarde van ambachten op inspirerende wijze toe:
– Marion Poortvliet, Crafts Council Nederland
– Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie
– Linda van de Fliert, beleidsmedewerker Ministerie van OCW
– Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum
– David Derksen, maker-designer en docent Willem de Kooning Academie
– Roy Spit, directeur Qredits