Expertmeeting Crafts Kwesties tijdens DDW17

In het kader van de tentoonstelling HOW&WOW organiseerde Crafts Council Nederland een expertmeeting over verschillende Crafts Kwesties tijdens Dutch Design Week 2017.

Craftsdomein
Vakmensen, designers, musea (erfgoed), bedrijfsleven, onderwijs en overheid vormen ieder op zich een onmisbare schakel in het craftsdomein en in de innovatieketen. Het doel van deze expertmeeting is om experts uit het domein samen te brengen om tijdens een break out sessie verschillende kwesties onder de loep te nemen, kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen.

Nieuw Maaktijdperk
We bevinden ons aan het begin van een nieuw maaktijdperk. Wereldwijd wordt het belang van het creatieve ambacht voor design en innovatie steeds meer zichtbaar. De waarde van crafts in deze tijd gaat veel verder dan het produceren van gebruiksartikelen. Grenzen vervagen tussen
disciplines, technieken worden anders toegepast en zijn vaak niet meer verbonden aan oorspronkelijke beroepen en alledaagse gebruiksproducten. De huidige beroepspraktijk is ook gericht op kennisontwikkeling en onderzoek. Daarmee ligt de focus niet alleen op het eindproduct
maar juist ook op het proces. Tijdens het maakproces wordt onderzocht en worden ontdekkingen gedaan, om antwoorden te vinden op actuele thema’s.

Crafts Kwesties
Naast het belang is er ook een probleem. In deze tijd van transitie verliezen we in rap tempo kennis omdat er niet meer consistentie zit in de overdracht er van. Om tot nieuwe vormen te komen is ook kennis van het oude nodig.
Wat is de betekenis van craftsmanship voor je werk/werkgebied
Waar liggen in jouw vakgebied kansen voor craftsmanship
Wat is daarin de kennis behoefte
Welke kennis heb je te bieden
Wat is de samenwerkingsbehoefte
Wat kan Crafts Council Nederland voor je betekenen

datum: 26 oktober, 10.00u-12.00u
locatie: LOW & BONAR, Building Strijp TQ
Achtseweg Zuid 151, Eindhoven