Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Crafts Council Nederland. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Crafts Council Nederland op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door de Crafts Council Nederland wordt gepubliceerd onjuist blijkt te zijn. Crafts Council Nederland behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Crafts Council Nederland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.