Disclaimer

Deze website is eigendom van Crafts Council Nederland. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Crafts Council Nederland op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Crafts Council Nederland wordt gepubliceerd onjuist blijkt te zijn. Crafts Council Nederland behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Crafts Council Nederland niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste of onvolledige informatie.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, dan kunt u zich wenden tot info@craftscouncil.nl. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.