Deelname internationale conferentie ‘de kracht van ambachten’

Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, maart 2014.

Ambachten zijn belangrijk, niet alleen voor de economie, maar ook voor de cultuur van een land. UNESCO omschrijft het ambacht als de meest tastbare uiting van immaterieel erfgoed. In plaats van conserveren van ambachtsproducten richt UNESCO zich echter op het ambacht zelf, op het doorgeven van vaardigheden en kennis verbonden met de uitoefening van het ambacht. Het gaat erom dat
ambachtsmensen in staat worden gesteld in al hun creativiteit hun ambacht te kunnen blijven uitoefenen en ermee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
De conferentie ging over wat gemeentes en provincies kunnen doen om een gunstig klimaat te scheppen waarin het ambacht economisch kan gedijen. De sector kent
vele kleine bedrijfjes waarin alles bij elkaar zo’n 111 miljard euro omgaat. Alleen een integrale benadering, waarin alle partijen samenwerken, kan leiden tot een duurzaam succes.

Crafts Council Nederland was vertegenwoordigd in verschillende rollen:
voorzitter van Stichting Crafts Council Nederland, Arjo Klamer, hield een inspirerende lezing over de ambachtseconomie. Willemien Ippel nam deel aan het discussiepanel ambachtseconomie en Marion Poortvliet nam deel aan het discussiepanel over educatie en innovatie.

Lees hier het verslag: www.volkscultuur.nl