De poëtische wereld van Juliette Warmenhoven

Juliette Warmenhoven studeerde in 2010 af in Productdesign aan de academie ArtEZ in Arnhem waar ze natuurlijke processen zichtbaar leerde maken. De ontwerpster creëert een poëtisch en inhoudelijke belevingswereld die verwondering oproept en doet nadenken over wat er allemaal op de wereld is. Een wereld waar de kleine schoonheden van het gegroeide even toonbaar zijn als de grootsheid der dingen.


Land van Maple

Wanneer is iets nog geheel organisch en waar is het gevormd door de mens? Met dit vraagstuk speelt ze voortdurend. Ze ontleedt dingen uit beide aspecten en legt visuele verbanden die zich uiten in verzamelingen. De bundelingen die onderlinge collecties vormen, komen voort vanuit een intuïtief proefondervindelijk werkproces. De vervagende verschillen tussen het natuurlijke en het kunstmatige geeft ze weer in haar werk. Bijvoorbeeld in haar Chemical Insect vazen. Het keramiek is voorzien van glazuren die de iriserende schilden van de insecten in de natuur na bootsen. In samenwerking met het Utrechtse Mobach Keramiek maakte Warmenhoven één serie vazen. Waarop ze vervolgens een jaar lang onderzoek verrichte naar het ontwikkelen van een eigen reeks glazuren om toe te kunnen passen.


Onderzoek en iriserende vaas

Het hele werkproces wordt in haar eigen atelier uitgevoerd, van het ontstaan van het eerste idee tot het leggen van de laatste hand aan het product. Een collectie of een nieuw werk begint meestal met een verwondering of een bewustwording van iets uit de directe omgeving van Juliette Warmenhoven. Geregeld is dit nauw verbonden met de organische wereld, de onderbelichte schoonheden worden door de ontwerpster op een voetstuk gezet. Vanuit het thema of concept wordt er veel onderzoek gedaan op het gebied van vorm, kleur en materiaal, maar wordt ook de betekenis van het gekozen onderwerp secuur ontleedt. “Soms maak ik beslissingen aan de hand van het uiterlijk vertoon van het materiaal, maar ook vanuit de betekenis of context waar het van oorsprong vandaan komt,” legt Warmenhoven uit.


Rariteitenkabinet

Ontwerpers zijn vaak actieve verzamelaars van allerhande curiosa om zodoende inspiratie op te doen. Ook Warmenhoven is een verzamelfreak. De ontwerpster legde een materiaalbibliotheek aan, een lab aan proeven vervaardigt vanuit allerlei materialen en technieken: uiteenlopend van gevonden materialen vanuit de natuur tot keramiek, metaal, hout, papier, kunststof, glasvezel, etc. Dit lab aan onderzoeken is van grote betekenis voor haar werk en werkwijze. Collecties zijn niet alleen vaak opgebouwd vanuit een verscheidenheid aan materialen en technieken; het proefondervindelijke en onderzoekende werkproces is ook sterk bepalend voor hoe de collecties er uit komen te zien. De schoonheid van de oneindige zoektocht naar de juiste materialiteit heeft geen grenzen.


Nest Bowls

Dat is goed te zien in de De Nest Bowls en Nest Cups, een serie van vijf keramische kommetjes en kopjes die als een nestje in elkaar passen. Vanuit de unanieme elegante vorm speelt Juliette Warmenhoven tijdens het maakprocedé voortdurend met kleuren, afwerkingen, stookprocessen en materialen. Zo ontwikkelt er zich een uiteenlopende collectie van verschillende uiterlijkheden, wat een proces van dag op dag is: “De meerwaarde van het niet alleen onderzoeken maar ook zelf vervaardigen wordt optimaal benut. Wat mij de gelegenheid bied te blijven ontwikkelen binnen de oplages. Elk werk benader ik als een nieuw werk en kom voortdurend tot nieuwe detailleringen en afwerkingen,” aldus Warmenhoven.

Geinteresseerd in het werk van deze maker-designer? De Nest Bowls en Nest Cups zijn nu te koop in onze webshop.

www.juliettewarmenhoven.nl