Cultural Threads

Tentoonstelling Cultural Threads
Tot en met 12 mei 2019
Textielmuseum, Tilburg

Met werk van o.a. Mary Sibande, Fiona Tan en Jennifer Tee.

We leven in een wereld waarin grenzen tussen landen en mensen vervagen, machtsverhoudingen ingrijpend verschuiven en culturen vermengen. De tentoonstelling ‘Cultural Threads’ presenteert bijzonder werk waarin hedendaagse kunstenaars textiel als krachtig instrument gebruiken om hun ideeën te verbeelden over politiek-maatschappelijke vraagstukken. Zij verbinden textiel aan hun eigen zoektocht naar afkomst en identiteit in een steeds verder globaliserende wereld. Of ze gebruiken het om geschiedenissen te ontrafelen en nieuwe toekomstperspectieven te schetsen. ‘Cultural Threads’ is van 24 november 2018 t/m 12 mei 2019 te zien in het TextielMuseum. Met werk van Eylem Aladogan, Célio Braga, Hana Miletić, Otobong Nkanga, Mary Sibande, Fiona Tan, Jennifer Tee, Aiko Tezuka en Vincent Vulsma.

A Reversed Retrogress, Scene 1 (2013), Mary Sibande. Foto: © Image courtesy of Gallery MOMO

Collectieopdrachten
In opdracht van het TextielMuseum ontwikkelden vier kunstenaars nieuw werk in het TextielLab. De tentoonstelling geeft inzicht in het onderzoek- en maakproces van de kunstenaars door films, schetsen, stalen en inspiratiebronnen te tonen.

Proces van het creëren van Red Thread in het TextielLab, Eylem Aladogan. Foto: Josefina Eikenaar

www.textielmuseum.nl