Creatieve industrie in beeld

De impact van de creatieve industrie is groot: alles om ons heen is ontworpen, bedacht, gemaakt. De creatieve industrie is in veel opzichten een voorloper, zij verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Kamp van Economische Zaken ondersteunen en stimuleren de creatieve industrie, vanuit het cultuurbeleid, het topsectorenbeleid en het generieke bedrijvenbeleid.

In de brief die de ministers deze week aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven zij een kabinetsreactie op het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.

Daarnaast schetsen zij de ontwikkelingen die de creatieve sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en beschrijven hoe zij samen met ondernemers, instellingen en andere overheden de creatieve industrie verder willen versterken.

Crafts Council Nederland wordt genoemd als platform om het creatief vakmanschap te stimuleren voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Crafts Council Nederland is een van de instellingen die gevraagd is om input te leveren voor deze brief.

Wij nodigen je van harte uit via de volgende link kennis te nemen van deze brief: www.creatieveindustrieinbeeld.nl

Read the English version here: www.creatieveindustrieinbeeld.nl/en