Vereniging van Vlechters

De Vereniging van Vlechters is een vereniging, die contacten tussen mensen met belangstelling voor het vlechten wil stimuleren en onderhouden. De vereniging bevordert die onderlinge contacten door hun website, door het periodiek uitgeven van een Vlechtbulletin en door het organiseren van contactdagen.

De Vereniging van Vlechters bestaat grotendeels uit leden die het vlechten als hobby uitoefenen, maar daarnaast is er ook een aantal leden voor wie het vlechten een bron van inkomsten is en die dit ambacht bedrijfsmatig uitoefent. De vereniging wil een netwerk zijn, waar zowel doorgewinterde vlechters als beginners hun kennis en ervaring vrij kunnen uitwisselen. Naast het traditionele werken met wilgenteen worden ook andere materialen onder de aandacht gebracht, zoals riet en stro.

Binnen de organisatie is een aantal vlechters actief als cursusleider, die workshops geven voor zowel leden als voor belangstellenden.

0228 318622