Taxidermisch Laboratorium – Amber Veel

Amber Veel heeft een fascinatie voor huid. Na haar opleiding als verpleegkundige heeft ze de opleiding Textiel aan de Gerrit Rietveld Academie gevolgd. Hier ontwikkelde haar passie voor vacht en leer zich tot een kunstvorm.

In haar Taxidermisch Laboratorium onderzoekt ze huid en plaatst ze dit in een specifieke context en bevraagt de vorm, structuur, geschiedenis en levensduur. Deze werkwijze leidt behalve tot nieuwe kennis en vaardigheden ook tot originele materialen, objecten en autonoom werk.

Na het overlijden vergaat de huid, om dat proces tegen te gaan verdiept Amber Veel zich in huidconserveringsmethoden. In haar ‘Looi-studie-project’ bestudeert ze de diversiteit, reikwijdte en toepasbaarheid van een grote sortering looimethoden en -ingrediënten en speelt het zelf looien van leder een belangrijke rol. Doordat ze dit ambacht eigen maakt in haar persoonlijk lab, leert ze de huid steeds beter te begrijpen en kan ze hiermee innoveren.

Het is niet Veels doel leder te maken, maar om een huid te conserveren, wat qua insteek anders is dan bij traditioneel looien. Zo combineert ze bijvoorbeeld kennis en kunde uit de dermatologie, met botanie en chemie om tot alternatieve leerlooimethoden te komen. Dit leidt vervolgens tot nieuwe inzichten en werkwijzen.

06 39458457
Adres
A.V.H. Destreelaan 117
1834EC
Sint-Pancras