Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst

De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst is in 1983 opgericht met als doel meer bekendheid aan de knipkunst te geven door middel van allerlei activiteiten en het onderlinge contact tussen knippers en knipsters te bevorderen. De vereniging telt ongeveer 500 leden en geeft vier keer per jaar de KNIP-PERS uit. Hierin staan artikelen over oude en hedendaagse knipkunst, informatie over nationale en internationale tentoonstellingen, verslagen van knipkringen, en kniptips.

In het digitale tijdperk laat de motoriek van de kinderen te wensen over. Daarom zet de vereniging zich ook in om de papierknipkunst te verspreiden en te bevorderen middels scholen.