Damastweversgilde

De groeiende belangstelling om thuis met de hand damast te weven heeft in 1985 geleid tot de oprichting van Damastweversgilde Nederland. Hierdoor is een oude ambachtelijke techniek weer een nieuw leven ingeblazen. De Damastweversgilde heeft als doel het samenbrengen van damastwevers in Nederland en het stimuleren van het thuis met de hand weven van damast. Zo lossen de wevers samen problemen op die kunnen ontstaan tijdens het weven en leggen ze contact met damastwever binnen en buiten Europa.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die in het bezit is van een damastgetouw en daar regelmatig op weeft. De leden komen twee keer per jaar bijeen in Utrecht om ervaringen uit te wisselen, werk van elkaar te zien en om interessante lezingen of voordrachten te beluisteren.

Damast wordt al vele eeuwen in Nederland geweven. Vanuit Bijzantium is de techniek via Italië, Frankrijk en België in de 15e eeuw naar Nederland gekomen. De getouwen hiervoor waren echter zo groot en log dat een wever er niet alleen op kon weven. Pas in 1982 werd voor een eenvoudig getouw zonder verlenging, een klein trekwerk ontwikkeld en geproduceerd waardoor damast thuis kon worden geweven.