Atelier Dracht

Nog niet zo lang geleden waren streek- of klederdrachten een vertrouwd beeld op straat. Het meest opvallend waren de hagelwitte kappen en mutsen. Het maken en opmaken van die mutsen was – en is!- specialistisch werk. Met het verdwijnen van de streekdrachten verdween ook het ambacht en de vaardigheden van de mutsenmaaksters. Toch is daar nog steeds behoefte aan: musea, particulieren, folkloregroepen en verzamelaars hebben kappen en mutsen die de nodige zorg behoeven. In het atelier van Atelier Dracht (voorheen de Mutsenmaker) is nog veel kennis bewaard gebleven of herontdekt. Jankees Goud is thuis in technieken als strijken, stijven, plooien, vouwen, opmaken, restaureren, repareren maar ook in het maken van nieuwe mutsen.

Ook voor advies over (Zeeuwse) streekdrachten, het maken van reconstructies en samenstellen van historische Zeeuwse kostuums kan je terecht bij Jankees Goud, evenals voor styling voor professionele fotoshoots en sparring/inspiratie voor (mode)ontwerpers. Zo werkte hij samen met diverse Nederlandse musea, verenigingen en (inter)nationale verzamelaars. Kennis delen vind Goud belangrijk en dit vindt plaats door middel van lezingen en masterclasses. Publicaties en onderzoek in opdracht door collectie-eigenaren behoren ook tot de mogelijkheden, evenals collectiebeheer en advies voor musea op freelance basis.

06 42913510