Craftsklas

Maken is niet moeilijk, als je maar weet hoe

Maak zelf
Craftsklas is de nieuwe leerlijn maakonderwijs van Crafts Council Nederland. De Craftsklas website biedt lessen, tutorials, filmpjes en achtergrondinformatie over de kunst van het maken. Craftsklas is een groeibriljant, jaarlijks worden nieuwe technieken en lessen toegevoegd.
Bekijk het hier: craftsklas.nl

Maak samen
Craftsklas biedt leerkrachten van PO en VO eenvoudige handvaten om het zelf maken binnen onderwijsactiviteiten te introduceren.

Maak het verschil
De leerlijn draagt bij aan de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden als creativiteit, probleemoplossend handelen, kritisch denken, samenwerken, handvaardig zijn. Maken draagt bij aan een brede persoonlijke vorming en geeft veel plezier.

Maak een afspraak
Heb je als school advies nodig over maakonderwijs of ben je als leerkracht geïnteresseerd in Teach the Teacher Maakdagen, neem contact op: info@craftscouncil.nl

craftsklas.nl