Craft Conversations over de Marker streekdracht

Theodorus Johannes maakt een documentaire serie over de Nederlandse streekdrachten, waarin hij als onderzoeker via de streekdrachten gaat kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoopt hij een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom gaat hij verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

De tweede aflevering gaat over de streekdracht van Marken. Luister hier naar een fragment over het werk van Margreet Beemsterboer en Marcella van Oosten. Ze vertellen over de motivatie achter het uitvoerig onderzoek naar het handwerk in de Marker streekdracht.

Ondersteun het project van Theodorus Johannes nog tot en met 30 november via zijn crowdfundcampagne op www.voordekunst.nl