Papierknipkunst

Lees verder

Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst

De Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst is in 1983 opgericht met als doel meer bekendheid aan de knipkunst te geven door middel van allerlei activiteiten en het onderlinge contact tussen knippers en knipsters te bevorderen.