Boekinspiratie

Op zoek naar fijn leesvoer? Crafts Council Nederland stelde een lijstje samen met interessante boeken over crafts.

Unfolding Fashion Tech

Unfolding Fashion Tech: Pioneers of Bright Futures

Marina Toeters

50 innovatieve mode-projecten + 8 korte artikelen van Daniëlle Bruggeman, Jan Mahy, Rens Tap, Ben Wubs, Loe Feijs, Koen van Os, Gail Kenning, Lianne Toussaint, Stephan Wensveen, Anke Jongejan, Pauline van Dongen en Oscar Tomico.

Ondanks technologische vooruitgang met nieuwe materialen, ontwerpprocessen, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, geminiaturiseerde elektronica en ontwerpsoftware, zijn veranderingen in de mode-industrie niet zo invloedrijk geweest als we zouden verwachten. Als de mode-industrie een van deze innovaties omarmt, kan het systeem binnen slechts één of twee seizoenen volledig veranderen.

Dit boek laat zien hoe de toekomst van mode eruit zou kunnen zien, volgens ontwerpers, wetenschappers, professionals in de industrie en theoretici op het gebied van modetechnologie. Het verenigt hun verschillende perspectieven op de uitdagingen en onderzoekt alternatieven voor de overvloed van afgedankte kledingstukken begraven. Unfolding Fashion Tech: Pioneers of Bright Futures biedt een hoopvol uitzicht op de toekomst van mode, textiel en technologie.

Hier te koop!

Fashion-Tech-12-1700x1133Fashion-Tech

 

Crafts boek

Crafts – Today’s Anthology for Tomorrows Crafts

Fabien Petiot en Chloe Braunstein-Kriegel

Crafts, Today’s Anthology for Tomorrows Crafts biedt de lezer een uitgebreide verzameling van meer dan 65 essays uit vijf verschillende continenten. Een breed scala van schrijvers, critici, ambachtslieden en kunstenaars (o.a. Charlotte Benton, Andrea Branzi, Alberto Cavalli, Garth Clark, Edmund Wim Delvoye, De Waal, Marie Douglas, Enzo Mari Stefano Micelli, Louise Schouwenberg en Patricia Woods) geven hun mening over opkomende vragen binnen de kunst- en ambachtssector in de zin van interdisciplinariteit en de noodzaak om ambachten te gebruiken als een hulpmiddel om sociale, ecologische en politieke omstandigheden te verbeteren.

In de loop van het boek worden verschillende educatieve, sociale en economische modellen voorgesteld, zoals Sloyd, een op ambacht gebaseerd onderwijssysteem dat in Finland is opgericht. Het toont de relevantie van ambacht met betrekking tot moderne vraagstukken die ontstaan door globalisering.

De auteurs laten hun licht schijnen op de evolutie van productiemethoden, maar ook op de mogelijkheden die ambachten bieden, met andere woorden het potentieel om bij te dragen aan de samenleving als antwoord op de vraag naar het vinden van authenticiteit in deze wereld.

Crafts boek Crafts boek

 

The Masters Touch

The Master’s touch

Alberto Cavalli

In de Master’s Touch beschrijft Cavalli een uitgebreid onderzoek naar ambachtelijke excellentie. Wat is vakmanschap? Hoe bepaal je excellentie? Cavalli beoogt een zo objectief mogelijke definitie van excellentie te schetsen. Met deze definitie kan de waarde van vakmanschap gemeten worden en het uitstekende werk van de ambachtslieden worden gevierd. De voorgestelde beoordelingsmatrix dient niet alleen als een nieuw hulpmiddel om het begrip en de beoordeling van excellentie te ondersteunen, maar biedt ook ondersteuning aan degenen die ernaar streven die excellentie te bereiken.

Vervolgens verschaft Cavalli de lezer een gepaste hoeveelheid achtergrondkennis en introduceert hij de 11 criteria die door de onderzoekers zijn uitgewerkt om vakmanschap te beschrijven. Deze zijn als volgt: Authenticity / Competence /Expertise, proficiency and skill / Creativity / Innovation / Interpretation / Originality / Talent / Territory / Tradition / Training.

Tot slot presenteert het boek een selectie van meester-ambachtslieden uit heel Europa om inzicht te geven in hun werk en hun visie op de 11 termen die zijn uitgewerkt om de excellentie te definiëren.

Master's touchmaster's touch

 

Rondom Textiel

Henriette Beukers

Deel 1 

Wie Rondom textiel openslaat, bevindt zich gelijk in een vertrouwde wereld: de wereld van textiel zonder grenzen. Of het nu gaat om eeuwenoude Peruaanse weefsels, complexe nomadentapijten, een gevlochten speelbal uit Thailand of een Nederlandse theedoek in damast, steeds weer ziet Henriette Beukers de bekoring ervan, en het vernuft waarmee het is gemaakt. Handwerk, zo blijkt wel uit dit boek, is een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Het is niet overdreven te zeggen dat Henriette in Rondom textiel alle hoeken van deze textiele wereld verkent. De verscheidenheid aan onderwerpen is enorm: van oudhollandse hennepzeilen tot kelimpatronen uit Roemenië, en van de gaatjesweefsels van de Yoruba tot tasjes in ajourvlechtwerk uit Columbia. Toch kent dit 500 pagina’s dikke boek wel een duidelijke leidraad, namelijk de materialen en technieken die zijn gebruikt om textiel te maken.

In totaal bespreekt Henriette in deel 1 zo’n 200 van de werkstukken in haar bezit. Het boek bestaat dan ook uit een grote hoeveelheid korte artikelen van steeds twee of vier bladzijden lang, meestal naar aanleiding van een object uit haar verzameling. In een aantal gevallen gaat het om textiel waarover ze eerder heeft geschreven en die ze sinds haar pensionering beter heeft kunnen uitpluizen – soms bijna letterlijk. Maar over de meeste objecten publiceerde zij nog niet eerder.

Deel 2

Aangemoedigd door de talloze positieve reacties heeft Henriette Beukers nu een tweede deel geschreven. Het is even mooi uitgegeven als deel 1, maar richt zich vooral op breien en haken. Daarnaast is aandacht besteed aan knopen, verftechnieken (blauwdruk, batik, ikat), kralenwerk en poppen. In het kader van het breien maakt zij een uitstapje naar een onderwerp waarover zelden is gepubliceerd: de grote gebreide tapijten die Europese handwerklieden in de periode 1600-1800 hebben gemaakt om hun meestertitel te behalen. Ook is een artikel gewijd aan De Fabeltjeskrant, omdat Henk en Henriette Beukers daar veel poppen voor hebben gemaakt.

In totaal bespreekt Henriette in deel 2 zo’n 270 van de werkstukken in haar bezit. Het boek bestaat dan ook uit een grote hoeveelheid korte artikelen van steeds twee of vier bladzijden lang, meestal naar aanleiding van een object uit haar verzameling. In een aantal gevallen gaat het om textiel waarover ze eerder heeft geschreven en die ze sinds haar pensionering beter heeft kunnen uitpluizen – soms bijna letterlijk.

Deel 1 is hier te koop!
Deel 2 is hier te koop!

Rondom Textiel openRondom Textiel open 2

Binnenkort meer….