Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

De BNO ondersteunt ontwerpers en ontwerpbureaus in hun beroepspraktijk. Door investeringen in voorlichting, regelgeving, onderzoek en educatie vertegenwoordigt de BNO het collectieve belang van de designgemeenschap en draagt ze bij aan verbetering van de designinfrastructuur in Nederland en Europa. De BNO werkt samen met relevante opleidingen om bij te dragen aan een adequate voorbereiding op de beroepspraktijk.

www.bno.nl