Ambachten Futureproof!

Op maandag 8 februari bracht minister Jet Bussemaker een bezoek aan museum Het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden. Dit bezoek werd mede voorbereid door Crafts Council Nederland. Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wilde zich met dit bezoek informeren over de behoeften en mogelijkheden om het creatieve ambacht een bloeiende toekomst te bieden. Tijdens het bezoek maakte ze kennis met ambachtslieden, vertegenwoordigers uit het onderwijs, fondsen en jonge makers/designers. Ook de rol van de overheid was een van de topics. Creatief scheppend talent zal immers ook in de toekomst een cruciale factor spelen in een innovatieve en concurrerende economie, er is dan ook een grote behoefte aan creatieve antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen.

De tentoonstelling ‘Breien’ in het Fries museum biedt een mooie inkijk in de kracht van het creatieve ambacht om erfgoed, design, fashion en kunst te verbinden. Het laat zien dat erfgoed heel veel kennis in zich heeft en een onuitputtelijke bron is voor toekomstige innovaties. Daarmee is het creatieve ambacht niet alleen van belang voor kunst en cultuur, maar ook voor de creatieve industrie en economie. Het is bovendien een unieke kans om kinderen te laten leren met hoofd, hart en handen, hen geschiedenis bij te brengen, vaardigheden te laten ontwikkelen en gebruik te maken van hun rijke verbeelding. Helaas verdwijnt de kennis van vaardigheden en technieken in snel tempo.
Er moet nu worden ingezet op overdracht willen we het voor de toekomst veilig stellen. Musea kunnen hierin een cruciale rol spelen. Zij conserveren het erfgoed maar bieden ook een fantastische omgeving om te leren en te maken.

De bijeenkomst was een startpunt om de handen ineen te slaan. Om flexibele leerroutes te ontwikkelen, talentontwikkeling mogelijk te maken en te leren van de veelheid aan technieken. Hierdoor worden innovatieve processen gestimuleerd, wordt een duurzame infrastructuur opgebouwd en worden maatschappelijke innovaties gestimuleerd.