Het creatieve ambacht in een modern jasje

Wendeline Thole, verantwoordelijke voor de kunstcollectie van de NN Group en jurylid van de souvenirswedstrijd Dutch Dalrings, vertelt in een inspirerend interview over creatieve ambachten waarom de NN Group Crafts Council Nederland steunt.
—–

Het creatieve ambacht in een modern jasje
Nationale-Nederlanden ondersteunt jonge kunstenaars en vormgevers

Wie aan Nederlandse souvenirs denkt, ziet al snel Delfts blauwe klompjes voor zich of sleutelhangers in de vorm van een tulp. Dat kan anders, vindt de organisatie van de ontwerpwedstrijd ‘Dutch Darlings’. Deelnemende kunstenaars en ontwerpers produceren een innovatief en duurzaam souvenir op basis van een ambachtelijke Nederlandse techniek. Nationale-Nederlanden ondersteunt dit initiatief.

Dutch Darlings wordt georganiseerd door Crafts Council Nederland, een organisatie die zich inzet voor de instandhouding en vernieuwing van Nederlandse ambachtelijke technieken. Ambachten zijn vormen van immaterieel erfgoed die zowel belangrijk zijn voor de economie – kennis wordt omgezet in kunde – als voor de Nederlandse culturele identiteit – de meeste technieken zijn van oudsher van meester op leerling doorgegeven. Veel ambachtelijke kennis dreigt echter verloren te gaan. Crafts Council Nederland en initiatieven als Dutch Darlings hopen dit tij te keren.

Aandacht voor het authentieke

Nationale-Nederlanden sluit zich bij deze beweging aan. Binnen de NN Group is de verzekeraar bezig kunst en cultuur een nieuwe rol te geven, met meer aandacht voor de maakeconomie. Wendeline Thole is hier als hoofd van de afdeling Art & Design van de NN Group nauw bij betrokken. ‘De focus van onze kunstcollectie verschuift van autonome kunst naar toegankelijke en toegepaste werken van jonge kunstenaars die we een podium willen bieden. We sluiten daarin aan bij wat we in de maatschappij zien: er is meer aandacht voor het lokale, persoonlijke en authentieke. Mensen willen producten met een gezicht en een achterliggend verhaal. Daarin spelen ambachtelijke technieken een belangrijke rol. Dat vinden we belangrijk, ook omdat we zelf een oer-Hollands bedrijf zijn. We willen ons erfgoed beschermen.’

Podium voor creatieve sector

Om die reden steunt Nationale-Nederlanden de souvenirontwerpwedstrijd Dutch Darlings. ‘Die wedstrijd draait om de maakeconomie. Hoe kunnen we jongeren hiervoor interesseren? Ambachten en gildes klinken misschien ouderwets, maar gaan juist om de innovaties van nu. Eeuwenoude technieken worden aan de moderne tijd aangepast. Dat is een uitdaging. Wij hebben veel contact met jonge vormgevers en kunstenaars en stimuleren hen om deel te nemen aan Dutch Darlings. De souvenirs die als winnaar uit de bus komen, worden onder andere in museumshops verkocht. Het zou mooi zijn deze producten ook in de giftshop van NN Group op te nemen om op die manier een podium te bieden aan de jonge, creatieve sector.’

Cultureel-maatschappelijke rol

Het partnerschap van Nationale-Nederlanden met Crafts Council Nederland reikt verder dan alleen de ontwerpwedstrijd. Thole verwacht de samenwerking ook na deze wedstrijd voort te zetten: ‘In het algemeen willen we de waarde van het creatieve ambacht onder de aandacht brengen en toegankelijk maken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en verbindt generaties met elkaar. Daarnaast staan ambachtelijke technieken garant voor duurzame producten. Dat willen we stimuleren.’

Nieuw aan de samenwerking tussen Nationale-Nederlanden en Crafts Council

Nederland is de wederkerige relatie tussen beide partijen. Het gaat niet om een eenzijdige geldstroom van verzekeraar naar culturele instelling, legt Thole uit. ‘We gebruiken elkaars kennis en netwerk en vullen elkaar waar nodig aan. Nationale-Nederlanden wil een cultureel-maatschappelijke rol spelen en houdt zich met meer bezig dan alleen zijn producten verkopen. We willen verbinding maken met de samenleving.’

Expertise koppelen aan creativiteit

Dat blijkt ook uit de tentoonstellingen die Nationale-Nederlanden regelmatig organiseert in het Rotterdamse Nationale-Nederlanden Douwe Egberts (NNDE) Café. In de speciale kunstruimte van dit café zijn drie à vier keer per jaar tijdelijke exposities te zien van het werk van jonge kunstenaars. Nationale-Nederlanden organiseert de tentoonstellingen altijd in samenwerking met culturele instellingen uit Rotterdam, zoals de Kunsthal en de Willem de Kooning Academie. ‘We koppelen expertise aan creativiteit’, vertelt Thole. ‘Tijdens workshops, verbonden aan de tentoonstellingen, gaan kunstenaars in gesprek met medewerkers van Nationale-Nederlanden. Ze stellen vragen over bijvoorbeeld hun businessplan en over hoe zij als zelfstandig ondernemer kunnen sparen voor later. Op deze manier gaan bedrijfsleven en creatieve sector hand in hand.’

Auteur: Erika de Joode, EMMA Communicatie